Xuan Zang (Da Tang Xuan Zang) เสวียนจ้าง บุรุษพุทธานุภาพ

Xuan Zang (Da Tang Xuan Zang) (2016) เสวียนจ้าง บุรุษพุทธานุภาพ

No votes

ชื่อภาพยนตร์: Xuan Zang (Da Tang Xuan Zang) เสวียนจ้าง บุรุษพุทธานุภาพ
ผู้กำกับภาพยนตร์: Jianqi Huo
ผู้เขียนบทภาพยนตร์: Jingzhi Zou
นักแสดงนำ: Xiaoming Huang, Zhen Xu, Andrew Lin, Vivian Dawson
ความยาว: 90 นาที
แนว/ประเภท: Biography
เรท: ไทย/ , USA/
ปีที่เข้าฉาย: 2559
ผู้ผลิต/ผู้จัดจำหน่าย/สตูดิโอ: –
เสวียนจ้าง บุรุษพุทธานุภาพ เป็นเรื่องราวการเดินทางไปอัญเชิญพระไตรปิฎกยังชมพูทวีปของพระเสวียนจ้าง หรือพระถังซัมจั๋งที่เราคุ้นเคยกันดี ต่างกันเพียงแค่เรื่องนี้ไม่มีหงอคง, ตือโปยก่าย หรือซัวเจ๋ง อีกทั้งยังไม่มีอิทธิฤทธิ์อภินิหารใดๆ สอดแทรกเข้ามาอีกด้วย เพราะเรื่องนี้เน้นกับแบบ Real Real
เนื้อเรื่องของเสวียนจ้าง บุรุษพุทธานุภาพ เล่าถึงจุดเริ่มต้นของชีวิตของพระถังซัมจั๋ง ผู้มีศรัทธาแรงกล้าที่จะอัญเชิญพระสูตรจากชมพูทวีป เพื่อนำมาเผยแผ่ยังบ้านเกิดของตน ซึ่งท่านเป็นคนจิตใจอ่อนโยน เป็นพระผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบ มีความอ่อนน้อม ใฝ่รู้ใฝ่เรียน แม้จะเกิดปัญหาทางการเมืองและด่านขวางกั้น แต่จิตศรัทธาอันแรงกล้าของท่านนำพาให้ท่านฝ่าด่านไปได้ราวปาฏิหาริย์ ได้พบเจอกษัตริย์ ทหาร ประชาชนที่มีความแตกต่างกัน แต่ไม่มีที่ใดที่จะไม่ได้รับคำสอนอันเมตตาของท่าน การเดินทางอันยาวไกลแห้งแล้งและขาดอาหารจนเกือบทำให้ท่านต้องไปทิ้งชีวิตตนเองกลางทะเลทรายโกบี ก็ไม่อาจขวางทางท่านได้แต่อย่างใด
ย้ำอีกทีว่าเรื่องนี้ไม่มีหงอคง, ตือโป๋ยก่าย และซัวเจ๋ง มาคอยช่วยเหลือปราบปีศาจระหว่างทางให้พระถังซัมจั๋งหรอกนะ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *